Euask
A community for mutual assistance and knowledge sharing

0876282761 No topics

Answers recently replied by 0876282761

replied the topic How to take care of dry skin? created by summersummer

กินแต่ของที่มีวิตามินc มากๆ เพราะผิวเราต้องได้รับความชุ่มชื้นตั้งแต่ข้างในก่อน แล้วใช่ครีมที่มีความชุ่มชื้นและความนุ่มนวล เช่น Nivea วาสลีน ที่สำคัญ ห้ามถูกแสงแดดมากเกินไป ให้ใส่เสื้อผ้าแขน ขา ยาว ก่อนสักพัก พอผิวเริ่มดีแล้ว ก็ใส่ตามปกติ ใด้เลยจร้า จุ็บๆ ถ้าถูกใจให้รางวัลผมด้วยน่ะะ

1615 days ago
replied the topic What is the difference between a 32-bit and 64-bit CPU created by lincoln

32 บิต ช้ากว่า 64 บิต คอมผม32 บิตเร็วมาก เพราะผมไม่มีเงินชื้อ 64 บิต คอมผมก็เลยเร็วได้แค่นั้น

1615 days ago
replied the topic How to make money in your spare time? created by heaven

ขี้นมะพร้าวขาย ได้ลูกละตั้ง10บาท

1615 days ago
replied the topic Firefox does not respond created by jrh10001

ลบโปรแกรมเก่าออก แล้วติดตั้งโปรแกรมใหม่ ไปที่googleแล้วพิมว่าโปรแกรมfirefoxฟรี เจอแล้วก็ดาวโหลดใด้เลย

1615 days ago
replied the topic What do you like to do when you're bored? created by yanka457

หาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชิชีวิต แล้วสนุกไปกับมัน แต่ๆห้ามสนุกจนเกินไป จนลืมครอบครัวล่ะ เดียวจะมานั้งร้องทีหลัง นะครับน่ะะ

1615 days ago
Get free dollars by installing euask App.